Fiskverð Print

Nýjasta verð

Hér hægt að fá nýjustu upplýsingar frá Fiskistofu um meðalverð síðasta mánaðar sem er fullfrágengin hjá Fiskistofu og breyting frá fyrra mánuði . Hægt er að sjá:

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Selt alls
meðalverð breyting meðalverð breyting meðalverð breyting

Mánaðarleg verð

Hér er hægt að sjá mánaðarlegar upplýsingar um fiskverð frá Fiskistofu, meðalverð hverrar fisktegundar fyrir sig fyrir eitt veiðarfæri eða öll, fyrir öll landsvæði eða eitt og hægt er að velja tímabil líka.

Selt beint til
fiskverkenda
Selt á innlendum
mörkuðum
Vegið
meðalverð
verð (kr) tonn verð (kr) tonn

Upplýsingar um greitt fiskverð eru sóttar í gagnagrunn Fiskistofu og eru byggðar á vigtarskýrslum frá fiskkaupendum. Upplýsingarnar eru uppfærðar einu sinni í mánuði, u.þ.b. 60 dögum eftir lok hvers tímabils.

Einungis eru notaðar tölur um bein kaup innlendra fiskverkenda og sölu á innlendum fiskmörkuðum. Sölur erlendis teljast því ekki með, hvort heldur þær eru beinar eða í gámum. Afli frystiskipa og annarra vinnsluskipa er heldur ekki meðtalinn, nema afli rækjufrystiskipa sem landa afla til endurvinnslu innanlands.

Upplýsingarnar taka aðeins til kvótabundinna tegunda. Rétt er að geta þess, að botnfisk-, rækju- og síldarafli veiddur utan íslenskrar fiskveiðilögsögu kemur ekki inn í þessar tölur.

Upplýsingar um skiptingu afla í stærðar- og/eða gæðaflokka eru ekki til.

Opinberar upplýsingar um veiði og kvóta miðast að jafnaði við afla upp úr sjó. Hér miðast hins vegar öll verð og magn við landaðan afla, þ.e. verð á hverju kílói slægðs eða óslægðs afla við löndun. Löndunar- og markaðskostnaður er ekki dreginn frá aflaverði.

 

Go up